08 października 2017

Kornik drukarz w lasach prywatnych

Jak informują Lasy Państwowe na swojej stronie internetowej, właściciele lasów prywatnych sąsiadujących z Puszczą Białowieską coraz częściej zgłaszają szkody w swoich lasach powodowane przez kornika drukarza. Wzrost ilości zgłoszeń odnotowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Błędne decyzje poprzednich Ministrów Środowiska za czasów koalicji PO-PSL polegające na ograniczeniu pozyskania drzew zasiedlonych przez kornika, podobnie jak w przypadku Puszczy Białowieskiej doprowadziły do gradacyjnego zwiększenia się liczebności jego populacji oraz masowego zamierania drzewostanów świerkowych także w lasach prywatnych.

Właściciele lasów prywatnych są zainteresowani informacjami na temat możliwości uzyskania odszkodowań za utracony las, pomocy w odnowieniu powierzchni leśnej oraz pomocy w zbyciu drzew zabitych przez kornika.

Nadleśnictwa, które prowadzą w imieniu starosty nadzór nad lasami prywatnymi w momencie wykrycia obecność kornika drukarza niezwłocznie przekazują taką informację właścicielom. Ponadto decyzje odnośnie usunięcia zaatakowanych drzew wydaje starostwo.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zwróciło się do Wojewody Podlaskiego z prośbą o informacje w jakim zakresie i na jakich zasadach właściciele lasów prywatnych otrzymają pomoc za utracony drzewostan.

Fot. budujesz.info

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola