10 listopada 2023

Konferencja na temat lasów prywatnych w IBL

W poniedziałek 13 listopada 2023 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa (IBL) odbędzie się konferencja na temat zarządzania lasami prywatnymi w Polsce. Konferencja ma na celu przedstawienie problematyki lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, jak i zagadnień bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem Banku Danych o Lasach (BDL).

Konferencja jest skierowana do właścicieli lasów prywatnych, leśników, naukowców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną i gospodarką leśną. W programie konferencji zaplanowano m.in. prezentacje dotyczące:

  • aktualnego stanu i perspektyw rozwoju lasów prywatnych w Polsce,
  • wsparcia tworzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL),
  • dopłat Lasów Państwowych do sporządzania UPUL,
  • korzyści płynących z udziału w zrzeszeniach właścicieli lasów prywatnych,
  • doświadczeń z innych krajów europejskich w zakresie zarządzania lasami prywatnymi.

Konferencja jest kontynuacją cyklu spotkań naukowych i praktycznych organizowanych przez IBL, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie interakcji lasu i wody, ochrony lasu, czy też zrównoważonej gospodarki leśnej. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej IBL1 lub BDL2.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola