02 stycznia 2021

Kolejny sukces Polaka!

Tomasz Markiewicz jako pierwszy Polak w historii został wybrany na początku grudnia na członka pięcioosobowego prezydium Biura Forum ds. Lasów Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Forum on Forests – UNFF).

– To wielkie wyróżnienie dla naszego kraju. Dzięki nominacji polskie stanowisko na arenie międzynarodowej będzie mocno akcentowane. Przed nami wiele trudnych tematów związanych z przyszłością polskiego leśnictwa, dlatego tak ważne jest globalne porozumienie – mówił po nominacji wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Przed Markiewiczem wielkie zadanie – praca na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażanie strategii zrównoważonej gospodarki leśnej ONZ.

Kadencja Markiewicza trwać będzie dwa lata. Wśród jego zadań znajdzie się m.in. przygotowywanie i przeprowadzanie dorocznych sesji Forum Leśnego ONZ.

To kolejny sukces Markiewicza. W czerwcu 2020 r. powołano go (wówczas jeszcze w resorcie środowiska) na pełnomocnika ds. analiz i monitorowania otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego. Markiewicz od 15 czerwca 2020 r. jest także nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko, a wcześniej kierował Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych powołane zostało w październiku 2000 r. przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Jest organem pomocniczym ONZ, który stanowi najważniejsze światowe forum wymiany informacji oraz kształtowania międzynarodowej polityki w zakresie leśnictwa. Wspiera promowanie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich lasów. Jego celem jest też wzmacnianie długoterminowego zaangażowania politycznego w tym zakresie. Forum składa się ze wszystkich państw członkowskich ONZ oraz wyspecjalizowanych agencji.

Fot. Tomasz Markiewicz/RDLP w Poznaniu

zuza

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola