04 lutego 2020

Klimatyczna ankieta dla właścicieli lasów

Grupa naukowców i specjalistów w zakresie leśnictwa z 28 krajów przygotowała definicję CSF – Climate-smart Forestry (Inteligentne leśnictwo wobec zmian klimatu) wraz z szeregiem wskaźników. Prace nad nowym podejściem do menedżerowania lasami odbywały się w ramach projektu UE COST Action CLIMO (Climate-smart Forestry in Mountain Regions).

 

Jednym z pierwszych celów było opracowanie szerokiej definicji CSF. Jak w niej czytamy: inteligentne leśnictwo wobec zmian klimatu w obszarach górskich to zrównoważona, adaptacyjna gospodarka leśna i prowadzenie jej w celu ochrony i poszerzania potencjału lasów w zakresie dostosowania się i łagodzenia skutków zmian klimatu. Celem jest utrzymanie integralności i funkcji ekosystemu oraz zapewnienie ciągłego dostarczania dóbr i usług ekosystemowych z uwzględnieniem kontekstu lasów górskich, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu zmian klimatu na lasy górskie i dobrostan ludzi dzięki wkładowi przyrody

 

Twórcy zakładają, że nowa koncepcja i podejście do zarządzania lasami będzie się rozwijać, dostosowywać i reagować na zmiany. Dlatego pytają w ankiecie zainteresowane strony, a głównie właścicieli i zarządców lasów, o ocenę i opinie.

Choć ankieta (dostępna online) kierowana jest głównie do właścicieli i zarządców lasów, ale mogą ją także wypełnić inne osoby związane z sektorem leśnym. Dostępny on-line formularz składa się z 20 pytań. Poza standardowymi pytaniami metryczkowymi jak te o wiek, płeć czy wykształcenie, w ankiecie padają także pytania m.in. o to, jakim rodzajem własności lasu zarządzamy, jakie funkcje spełnia zarządzany przez nas las, lokalizację i typ terenu dominujący w miejscu znajdowania się lasu czy główne gatunki drzew w nim rosnących. Ankietę dobrze poprzedzić lektura krótkiego informatora z definicjami o CSF „Definicja Inteligentnego leśnictwa wobec zmian klimatu” (dostępnej online). Ankieterzy chcą się bowiem dowiedzieć, czy zaproponowane przez nich wyjaśnienia są łatwe do zrozumienia i proszą o wskazanie np. usług ekosystemowych najbardziej użytecznych dla CSF. Ankietowani mają szansę wypowiedzieć się także na temat wsparcia państwa w zakresie przygotowania do zmian klimatu dla właścicieli lasów i czy w ogóle owe zmiany zagrażają lasom. Pytani są także o samoocenę, czy posiadają wiedzę i narzędzia do zarzadzania swoim lasem w warunkach zmian klimatycznych.

Jak czytamy w definicji: inteligentne leśnictwo wobec zmian klimatu w obszarach górskich to zrównoważona, adaptacyjna gospodarka leśna i prowadzenie jej w celu ochrony i poszerzania potencjału lasów w zakresie dostosowania się i łagodzenia skutków zmian klimatu. Celem jest utrzymanie integralności i funkcji ekosystemu oraz zapewnienie ciągłego dostarczania dóbr i usług ekosystemowych z uwzględnieniem kontekstu lasów górskich, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu zmian klimatu na lasy górskie i dobrostan ludzi dzięki wkładowi przyrody.

zuza

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola