Unia europejska
25 listopada 2021

Jak pomóc lasom prywatnym? W Głosie Lasu o sympozjum „Lasy Prywatne w Polsce”

W ostatnim numerze Głosu Lasu z listopada 2021 ukazał się obszerny artykuł o znamiennym tytule: Jak pomóc lasom prywatnym? Dotyczy on zagadnień poruszanych w trakcie sympozjum naukowego „Lasy Prywatne w Polsce”, które odbyło się 21.10.2021 na Wydziale Leśnym SGGW. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Józefa Kubicę. Konferencja zorganizowana już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczył w niej m.in. p. Edward Siarka, wiceminister klimatui środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.  

Bardzo cieszy nas fakt, że informacja o kolejnej już edycji sympozjum i towarzyszącej jej gali związanej z wręczeniem Nagrody im. Kazimierza Szeptyckiego dotrze do dużej grupy odbiorców miesięcznika Głos Lasu, a więc do pracowników Lasów Państwowych oraz ich otoczenia. Magazyn ten wydawany jest od 1970 roku, a obecnie jego nakład wynosi 16,5 tys. egzemplarzy. Pozycja ta cieszy się dużym uznaniem, o czym świadczyć może nagroda Złote Szpalty za „efektowne przedstawienie życia lasu oraz poetykę tytułów”.

Zachęcamy się do zapoznania się nie tylko z powyższym artykułem. Istnieje możliwość otrzymywania co miesiąc PDF-a z aktualnym numerem Głosu Lasu, o czym więcej na: 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/glos-lasu/komunikat

 

Fot. lasy.gov.pl

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola