20 listopada 2017

Izby Leśne - Przyszłość lasów prywatnych

17 listopada 2017 roku w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbyła się Konferencja pod tytułem "Innowacje w gospodarce leśnej". Konferencja została zorganizowana przez Oddział Warszawski SITLiD. Jednym z prelegentów był prezes  Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów mgr inż. Stefan Traczyk, który wygłosił referat pod tytułem: „Izby leśne – przyszłość lasów prywatnych".

Lasy prywatne w Polsce są rozdrobnione i rozproszone przestrzennie oraz posiadają wielu właścicieli i współwłaścicieli. Najczęściej są to działki leśne o powierzchni do 1ha, na których przeważają drzewostany II i III klasy wieku. Jednocześnie ze względu na nieustanny wzrost areału lasów prywatnych w Polsce, a także zwiększanie się ich zasobności, istnieje niewykorzystany potencjał lasów prywatnych oraz potrzeba powołania izb leśnych.

Izby leśne miałyby za zadanie zrzeszać właścicieli lasów prywatnych w obrębie danego powiatu. Współpraca miałaby zapewnić właścicielom dofinansowanie prac leśnych. Zdobyte środki finansowe przeznaczone miałyby być na cele statutowe (planowanie, zagospodarowanie lasu, szkolenia itp.).

Dzięki izbom leśnym usprawnione zostałoby zarządzanie oraz użytkowanie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednocześnie ułatwione byłoby pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł. Właściciele prywatni mieliby dodatkowe dochody ze swych gruntów leśnych, a jednocześnie pośrednie korzyści odnosiłaby również gospodarka Polski – w postaci odprowadzanego VAT-u, PIT-u, CIT-u oraz nowych miejsc pracy.

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola