Lesistość 29,6%
•Powierzchnia lasów w Polsce –9 260 tys. ha
Lesistość 30,9%
•Standard międzynarodowy (wraz z powierzchnią gruntów związanych z gospodarką leśną) –9 464 tys. ha.

Ryc.1. Lesistość wybranych krajów [%] (SoEF2020)


Całkowita powierzchnia leśna

Lesistość 29,6%
•Powierzchnia lasów w Polsce –9 260 tys. ha
Lesistość 30,9%
•Standard międzynarodowy (wraz z powierzchnią gruntów związanych z gospodarką leśną) –9 464 tys. ha.

Ryc.1. Lesistość wybranych krajów [%] (SoEF2020)


Lesistość wybranych krajów


IZBY LEŚNE –nowatorski projekt organizacji lasów prywatnych w Polscedr

Przedstawione poniżej statystyki i zestawienia pochodzą z zestawienia opracowanego przez Komisję Europejską: Stan lasów Europy 2020

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola