08 grudnia 2018

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wcieliło w życie projekt ustawy wprowadzającej możliwość uruchomienia  nowego poddziałania PROW: „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Już w przyszłym roku właściciele lasów prywatnych będą mogli składać wnioski o wsparcie.

Poddziałanie to przyczyniać się będzie do realizacji priorytetów środowiskowych PROW 2014-2020 poprzez m.in. możliwość lepszego dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych poprzez wprowadzenie drugiego piętra/podszytu, co będzie sprzyjało wzmocnieniu funkcji środowiskowych, funkcji ochronnych, zwłaszcza w kontekście łagodzenia zmian klimatu oraz wzrostu różnorodności biologicznej.

Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia finansowego określa projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który w październiku trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych, a 22 listopada został uchwalony przez Sejm.

Projekt w linku poniżej:

link

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola