27 lutego 2019

Informacja-szkolenie IBL w ramach projektu „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”

W 2019 roku Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczął realizację projektu pt. „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”. Projekt uzyskał rekomendację Ministra Środowiska i jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest podniesienie świadomości odnośnie potrzeb  i kierunków zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Projekt skierowany jest do właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących te lasy oraz zajmujących się tą tematyką na innych szczeblach rządowych i samorządowych. Jednym z wymiernych efektów tego projektu będą wytyczne w sprawie optymalnych rozwiązań dotyczących lasów prywatnych w Polsce.

  

 

W ramach projektu planowane jest m. in. przeprowadzenie szkoleń dla osób reprezentujących wyżej wymienione grupy w zakresie przedstawionym w załączonym programie.

Spotkania na terenie województwa mazowieckiego odbędą się w dwóch terminach (I i IV kwartał 2019 roku). Termin w I kwartale to 19 marca 2019 r., a lokalizacja to: sala konferencyjna w budynku B, w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym koło Warszawy (mapka dojazdu w załączeniu).

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia osób zainteresowanych do dnia 8 marca 2019 r. Bardzo prosimy o podanie w zgłoszeniu funkcji/charakteru osoby uczestniczącej (pełniąca nadzór, właściciel lasu, inne). Zgłoszenia prosimy za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.sulkowska@ibles.waw.pl lub telefonicznie 22 7150461. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (50 osób), o udziale decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Do dnia 14 marca potwierdzimy fakt zakwalifikowania się na szkolenie. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z niezakwalifikowaniem się na pierwszy termin szkolenia. Spotkania są nieodpłatne. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz posiłek.Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu.

załącznik_program_Sękocin

fot. ibles.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola