Unia europejska
11 stycznia 2022

Finlandia krytykuje unijną politykę leśną

Finowie skrytykowali nowe unijne regulacje. Chodzi o taksonomię, czyli nowe prawo, według którego będzie prowadzona klasyfikacja działalności gospodarczej pod względem neutralności klimatycznej. Mimo sprzeciwu wielu państw członkowskich nowe regulacje nie zostały zawieszone. Finlandia obawia się wpływu unijnej polityki klimatycznej na fińską branżę drzewną i inwestycje na terenach lasów prywatnych.

 

Taksonomia, czyli nowe prawo UE dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, wywołała w Finlandii burzę. Władze w Helsinkach na forum UE sprzeciwiły się propozycji Komisji Europejskiej. W kwestii gospodarki leśnej Unię krytykują także Szwedzi.

 

Na początku grudnia nowe prawo negatywnie zaopiniowało ponad 10 państw. Nie wystarczyło to do odrzucenia rozporządzenia KE 2021/2139. Dotyczy ono kwestii technicznych przy określaniu warunków, na jakich, daną działalność gospodarczą kwalifikuje się pod względem celów klimatycznych i środowiskowych. Część krajów była przeciwna taksonomii z powodu tego, że Komisja Europejska nie przedstawiła klasyfikacji dotyczącej wykorzystania energii jądrowej. Akt wszedł w życie z początkiem tego roku.

 

Zdaniem krytyków nowego rozporządzenia uderzy ono także w prywatnych właścicieli lasów (w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii są ich setki tysięcy). Zdaniem Fińskiej Federacji Przemysłu Leśnego nowe regulacje "nie biorą pod uwagę korzyści dla klimatu, jakie płyną z aktywnego i zrównoważonego leśnictwa". Według fińskiej organizacji przyjęcie rozporządzenia grozi tym, że właściciele przyjmą postawę pasywną, co wpłynie na zmniejszenie inwestycji.

 

Już w zeszłym roku fińskie władze mocno protestowały przeciw unijnej strategii leśnej. Leśnictwo powinno opierać się na lokalnych warunkach i know-how w każdym państwie członkowskim – stwierdziła ministerialna komisja ds. UE fińskiego rządu pod przewodnictwem premier Sanny Marin. Podkreśliła, że polityka leśna należy do kompetencji państw członkowskich UE. Krytyczne były także inne kraje Europy, w tym Polska

 

W połowie lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała swoją strategię leśną, w której wezwała do lepszej koordynacji i współpracy w zakresie inicjatyw związanych z lasami między krajami UE, którą Finlandia już wtedy odrzuciła, twierdząc, że jest zbyt szczegółowa w odniesieniu do gospodarki leśnej i rynków drewna. Kraj ten ma też zastrzeżenia do nowego systemu certyfikacji w leśnictwie, przygotowywanego obecnie przez KE.

Finlandia nie jest jedynym krajem, który krytykuje strategię. Kilka krajów UE zgłosiło obawy dotyczące jej konsekwencji dla kompetencji krajowych, wśród nich są Niemcy i Austria.

 

Finlandia jest najbardziej zalesionym krajem UE, w którym lasy zajmują 73 proc. powierzchni. Kolejnym jest Szwecja, gdzie lasy zajmują 67 proc. W kraju tym jest ma około 660 tys. prywatnych właścicieli lasów, a produkty przemysłu leśnego stanowią 20 proc. eksportu.

 

Źródło: PAP, Money.pl, DR

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola