13 kwietnia 2022

Drewno odpowiedzią na wzrost cen gazu i węgla?

Wykorzystanie drewna, które jest odnawialnym i naturalnym surowcem energetycznym,  może by odpowiedzią na wzrost cen innych surowców energetycznych. Dostrzegają to już Niemcy, czy Chińczycy, którzy skupują i  gromadzą drewno.

 

Jak podaje Reuters, Niemcy przygotowują się do kryzysu energetycznego: Pomimo nadejścia wiosny, Niemcy gromadzą zapasy drewna i węgla. Powodem są  rosnące ceny gazu oraz niepewność co do skutków przedłużającej się wojny na Ukrainie.  Z kolei Chińczycy stali się już od zeszłego roku drugim odbiorcą polskiego drewna na świecie. Niedawno zniosły np.  wszystkie cła na drewno i papier z Nowej Zelandii, która jest ważnym eksporterem tego surowca do Pekinu.

 

 - Odpowiedzią na deficyt polskiego drewna, zapotrzebowanie w innych krajach i wzrost cen surowców energetycznych mogłoby być ożywienie potencjału polskich lasów prywatnych,  które zwiększyłoby ilość dostępnej biomasy energetycznej  – mówi dr inż. Stefan Traczyk, prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.  Jak podkreśla,  w polskich lasach prywatnych marnuje się co roku około 5 milionów metrów sześciennych drewna.

 

Energię pozyskiwaną z biomasy drzewnej, która powstaje ze szczątków drzew i krzewów pochodzących z lasów, rolnictwa (np. sadów) lub z innych źródeł (np. z zieleni miejskiej) także zaliczamy do odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest ona bardzo popularnym surowcem do pozyskiwania tzw. energii odnawialnej. W Polsce 52 proc. energii odnawialnej produkowane jest z drewna i odpadów drzewnych.

W latach 2004-2020, czyli od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, całkowite zużycie biomasy drzewnej na cele energetyczne wzrosło o 9,5 mln m3, czyli aż o 69 proc. Stała się ona największym odnawialnym źródłem w Polsce.

 

Zapotrzebowanie na biomasę drzewną  w Polsce jest także zaspokajane przez import. Z Ukrainy Polska importowała 10 proc. biomasy, ale to Białoruś była dotąd dla Polski głównym dostawcą tego surowca (70 proc.). Jednak w związku z wojną na Ukrainie zostało nałożone embargo na ten surowiec.

DR

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola