Unia europejska
03 listopada 2021

Dotacje dla właścicieli lasów prywatnych od listopada. Ile można dostać?

Już niedługo właściciele lasów prywatnych będą mogli składać wnioski do ARiMR o dotacje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Agencja będzie przyjmować wnioski  od 22 listopada do 31 grudnia 2021 r.

Dopłatami mogą zostać objęte lasy prywatne w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Od czego zależy wysokość dotacji na lasy prywatne?

Kwota dofinansowania będzie zależeć od powierzchni lasu oraz wieku drzewostanu, w którym właściciel prowadzi konkretne inwestycje np. zróżnicowania struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne, zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Co więcej w tej edycji dofinansowań zwiększono także zakres pomocy o:

  • inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska,
  • dla lasów zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Dotacja na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie wyniesie:

  • do 8 137 złotych/ha przy normalnych warunkach, 
  • do 9 249 złotych/ha w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°, czyli w warunkach niekorzystnych. 

Wsparcie na dolesienie luk powstałych w wyniku chorób w drzewostanie wyniesie:

  • do 12 538 złotych/ha przy normalnych warunkach,
  • do 14 213 złotych/ha przy warunkach niekorzystnych. 

Dotacja na wprowadzenie podszytu, czyli dolnej warstwy w drzewostanie złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę wynosi:

  • do 4 610 złotych/ha przy normalnych warunkach, 
  • do 5 210 złotych/ha w warunkach niekorzystnych. 

Z kolei dotacja na założenie remizy, czyli obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w 2021 roku wyniesie do 848 złotych. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie w kwocie 8,82 zł/1mb na ogrodzenie remizy siatką leśną o wysokości do 2 metrów.

W lasach stosunkowo młodych, w których średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi 11–20 lat, można uzyskać dotację na cięcie pielęgnacyjne polegające na usunięciu drzew niepożądanych. Wsparcie na cięcie pielęgnacyjne wyniesie 

  • 764 złotych/ha przy normalnych warunkach,
  • 917 złotych/ha w warunkach niekorzystnych.

Więcej informacji pod adresem:  https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-ii

 

DR

Fot.arimr.gov.pl

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola