11 lutego 2023

DOPŁATY DO LASU PRYWATNEGO W 2023


Właściciele lasów prywatnych znaleźli się w gronie osób, którzy w 2023 r. otrzymają dopłaty do lasu prywatnego. Dofinansowanie do lasów od bieżącego roku wchodzi w skład Interwencji leśnych i zadrzewieniowych. W przypadku tej interwencji nie zabraknie też zmian w porównaniu do dotacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Rolnicy od 2023 r. realizując Interwencje leśne i zadrzewieniowe będą mogli składać wnioski  o wsparcie na zalesienie, a także o premię pielęgnacyjną i zalesieniową. Oprócz tego będzie realizowane wsparcie dla właścicieli lasów, którzy będą mogli otrzymać dopłaty do lasu prywatnego 2023.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje od 2023 r. kontynuować działania zalesieniowe na gruntach rolnych, gdzie występuje niska klasa bonitacji. Przez co na takich obszarach prowadzenie działalności rolniczej jest nieopłacalne. Zamiast niej rolnicy mogą zdecydować się na realizację Interwencji leśnych i zadrzewieniowych ubiegając się m.in. o dopłaty do lasu prywatnego, które w 2023 r. mają być wyższe niż w trakcie realizowania PROW 2014-2020.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że stawki dopłat do lasów zwiększono średnio o 75%. W tym także zwiększono o około 125% stawkę na inwestycje w lasach prywatnych obejmujące wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

Nowe stawki dopłat do lasów prywatnych będą więc wynosić od:

  • około 8000 zł do 22000 zł/ha — w przypadku inwestycji, której celem jest zwiększenie różnorodności biologicznej istniejących lasów. Ich wysokość zależy od rodzaju wspieranych inwestycji, a także ukształtowania terenu oraz rodzaju materiału użytego do zabezpieczenia drzewek przed zniszczeniami,
  • około 1500 zł do 2300 zł/ha — jeżeli inwestycja polega na wykonaniu cięcia pielęgnacyjnego zwiększającego odporność i zdrowotność drzewostanów. Wysokość stawek w tym przypadku zależy od nachylenia terenu.

Dodatkowo od 2023 r. zwiększą się nie tylko dopłaty do lasu prywatnego, ale także zostaną wprowadzone inne zmiany takie jak:

  • wydłużenie wieku drzewostanu, który kwalifikuje się do cięć pielęgnacyjnych z 11-20 lat do 11-30 lat,
  • zwiększenie maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o dopłaty (z 40 ha w całym okresie programowania na 40 ha na rok. Czyli maksymalnie 200 ha w ciągu całego okresu PS 2023-2027),
  • rozszerzenie katalogu osób, które mogą ubiegać się o wsparcie o wspólnoty gruntowe będące posiadaczem zależnym gruntów,
  • poszerzenie rodzajów inwestycji o możliwość zakładania ekotonów na obrzeżach istniejących lasów, które graniczą z gruntem rolnym.

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola