07 lipca 2020

Dofinansują plany urządzenia lasu

Do końca września Lasy Państwowe przyjmują wnioski powiatów o dofinansowanie uproszczonych planów urządzenia lasu (upul). W piątej edycji dofinansowania (wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 37 z dnia 26 czerwca 2020 r.) wprowadzono pewne nowości. Obowiązywać zaczął m.in. limit możliwego do uzyskania dofinansowania wynoszący 50% kosztów wykonania upul. Większa waga będzie też przykładana do poprawności wykonania planów. W skład komisji kontrolujących plany wejdą przedstawiciele nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Powiaty mogą liczyć na wsparcie zarówno prac terenowych przy wykonywaniu upul, jak i podczas kontroli materiałów z baz danych. Kryteria jakościowe jakimi obwarowano powstające upule ma pomóc tworzyć spójny obraz lasów w Polsce. Zebrane w jednakowy sposób dane mogą posłużyć m.in. do współtworzenia Banku Danych o Lasach (obecnie trwa rozbudowa BDL o panel ułatwiający zarządzanie lasami prywatnymi), dostępnej dla każdego bazy danych o polskich lasach.

Środki na finansowanie upul pochodzą z funduszu leśnego, z którego dotychczas przekazano na ten cel blisko 10 mln zł. Co roku z dofinansowania korzysta ok. 40 powiatów. Wg danych GUS za 2019 r. 84,6% gruntów leśnych prywatnych objętych było zatwierdzoną i aktualną dokumentacją urządzeniową – upul oraz inwentaryzacjami stanu lasu.

Fot. Lasy Państwowe

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola