13 lutego 2021

Dobrze opiekujemy się polskimi lasami

Na początku bieżącego miesiąca, na łamach portalu dorzeczy.pl ukazał się wywiad z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych dr inż. Andrzejem Koniecznym.

W trakcie wywiadu Andrzej Konieczny podkreślił, że w Lasach Państwowych, mimo nieustannie zachodzących zmian zarówno przyrodniczych jak i gospodarczych, powierzchnia lasów nie ulegnie redukcji, a leśnicy nieustannie starają się zwiększać lesistość kraju prowadząc zalesienia nowych terenów.

W tym miejscu warto podkreślić, że dzięki pracy leśników od momentu zakończenia II wojny światowej udało się podnieść lesistość kraju o niemal połowę z 20,8% (1946r.) na 29,6% (2019r. GUS)

Andrzej Konieczny w trakcie wywiadu zwrócił także uwagę na bardzo istotną rolę jaką Lasy Państwowe odgrywają w gospodarce Polski.

„Lasy Państwowe mają dużą siłę gospodarczą. Dziś jest to sektor, który daje ok. pół miliona miejsc pracy w branży leśno-drzewnej. A w rozwoju terenów niezurbanizowanych leśnictwo i gospodarka leśna mają udział kluczowy.”

Dobrą recenzją pracy pokoleń leśników wg. dyrektora Lasów Państwowych jest włączenie aż 38% terenów leśnych do sieci Natura 2000. Świadczy to o tym, że tereny te zostały uznane za wartościowe pod względem przyrodniczym.

„Oto obszary, gdzie gospodarował od pokoleń leśnik – sadził, dbał i pozyskiwał drewno – okazały się wówczas tak wartościowe, że aż 38 proc. z nich zostało włączone do tej sieci. Czyż to nie jest pozytywna recenzja tego, co robimy?”

W dalszej części wywiadu Andrzej Konieczny podkreślił również otwartość Lasów Państwowych na dialog i współpracę z organizacjami ekologicznymi.

„Potrzebny jest nam dialog z organizacjami pozarządowymi. Taki, który będzie rzeczywistym dialogiem, a nie stawianiem żądań. Jako przykład mogę podać sprawę Puszczy Białowieskiej. Kompromis w tym przypadku organizacje pozarządowe widzą tak, że cała puszcza ma zostać parkiem narodowym. To gdzie tu jest kompromis? To jest tylko żądanie.”

Szef Lasów Państwowych zaakcentował również, że dzięki pracy pokoleń leśników udało się zwiększyć nie tylko lesistość kraju, ale również zasobność polskich lasów z około 850mln m3 w latach 40. XX w. do ok. 2,6 mld m3 obecnie. Jest to możliwe dzięki temu, że Lasy Państwowe prowadzą na swoim terenie trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o  10 letnie Plany Urządzenia Lasu.

Andrzej Konieczny zwrócił także uwagę na zmianę podejścia ludzi do gospodarki leśnej.

 „Znacznie częściej spotykamy postawę akceptacji dla użytkowania lasu i pozyskiwania drewna. Wśród oponentów słyszymy natomiast byle nie działo się to w okolicy, gdzie dana osoba mieszka. To zjawisko, które Anglosasi określają akronimem NIMBY (Not In My Back Yard – nie na moim podwórku), dotyczy nie tylko spraw leśnych, ale wszelkich przejawów życia. „

Według dyrektora Lasów Państwowych, prawdopodobnie najważniejsze wyzwania jakie będą stały przed Lasami Państwowymi w najbliższej przyszłości, będą dotyczyć kwestii społecznych oczekiwań względem leśnictwa i gospodarki leśnej.

Całość wywiadu dostępna jest pod linkiem https://dorzeczy.pl/kraj/171167/dobrze-opiekujemy-sie-polskimi-lasami.html  

Zachęcamy do lektury.

Źródło: dorzeczy.pl

Fot. Lasy Państwowe

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola