Unia europejska
14 listopada 2016

Bóbr do odstrzału na Mazowszu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie w związku z narastającą ilością szkód powodowanych przez bobra europejskiego podjęła działania mające na celu ograniczenie liczebności populacji tych gryzoni na Mazowszu. Dnia 10 listopada 2016 weszły w życie zarządzenia Dyrektora RDOŚ w Warszawie zezwalające na odstrzał bobrów. Redukcja liczebności populacji bobra europejskiego nie jest przewidywana na obszarach gdzie gatunek ten odgrywa istotna rolę w kształtowaniu środowiska, na przykład w lasach oraz obszarach Natura2000. Dotyczy ona jedynie terenów przekształconych i objętych działalnością gospodarczą tj. sady owocowe, uprawy rolnicze, stawy rybne.

Źródło: Link

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola