29 września 2019

90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej

Rok 1929 był bardzo ważnym okresem dla Puszczy Białowieskiej, bo to właśnie tam, po 10 latach pojawiły się ponownie żubry. Do odtworzenia gatunku w Polsce przysłużyło się 12 sztuk, a ilość ich na dzień dzisiejszy wynosi około 1800 sztuk, a na świecie ok. 7500 sztuk.

W dniu 11 września br. mieliśmy ogromną przyjemność wzięcia udziału w konferencjipt. :90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Która zebrała bardzo ważne osobowości polskich lasów, jak również osoby, które swoją ciężką i odpowiedzialną pracą spowodowały, że żubróww Polsce mamy coraz więcej.

Na początku wszystkich gości przywitał zastępca Generalnego Dyrektora Lasów PaństwowychPan Bogusław Piątek dziękując wszystkim za przybycie oraz podkreślenia dobra lasu dla ludzi, oraz ważności restytucji żubra w Polsce. Kolejny głos zabrał Pan Wojciech Hurkała z-ca dyr. Departamentu ochrony przyrody Ministerstwa Środowiska, który przytoczył historię powstania Puszczy Białowieskiej oraz jej znaczenie w polskiej kulturze. Poruszony został również temat świadomości ludzi na temat lasów i jej gospodarki, przytoczone zostały wyniki z Wielkiego Testu o lasach.

Kolejne wykłady były skupione na głównym bohaterze tego dnia, czyli żubrze. Na początku Pani prof. Wanda Olech- Piasecka Dziekan Wydziały Nauk o Zwierzętach ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Opowiadała o tym jak wyglądała restytucja żubra w Polsce, co zrobili oraz co trzeba nadal robić, aby powiększać tą populację. Zostały przedstawione wizje na 2029 rok, pierwsza z myślą dalszej pracy jaka jest teraz wykonywana, która skutkuje zwiększeniem stad oraz większą wiedzą na temat tego gatunku, oraz druga bardziej pesymistyczna, kiedy prace nad żubrami zostaną zaniechane, a liczba populacji zmaleje, i Polska nie będzie już pionierem w tej dziedzinie, gdzie jak sama Pani Profesor twierdzi, obecnie nim jesteśmy. Poinformowała również w swojej wypowiedzi, że na wcześniej wspomnianej uczelni został stworzony Bank Genów Żubrów, który posiada już w swojej bazie około 3500 osobników z Polski oraz innych krajów Europy. Są to tkanki, DNA, plemniki i oocyty żubra, czyli komórki dające początek komórce jajowej.  Pozytywną informacją było również to, że jest podpisana umowa na kontynuację projektu „Kompleksowej ochrony żubra w Polsce", finansowany ze środków Unii Europejskiej  (programu „Infrastruktura i Środowisko”w ramach Funduszu Spójności), potrwa do 2023 r. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych. Prelekcje zakończył dr Michał Krzysiak Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Który bardzo podkreślał, jak wielką rolę mieli wcześniejsi władcy Polski, którzy także posiadają wpływ na populację żubra, oraz byt Puszczy Białowieskiej.

Ostatnim elementem w Sali konferencyjnej była dyskusja pt. „Świadomość społeczna Polaków nt. lasów i leśnictwa XXI wieku”, w której pokazywane były codzienne sytuacje, z którymi muszą się zmagać edukatorzy leśni, a także leśnicy oraz co zrobić, aby ludzie bardziej zrozumieli to na czym polega gospodarka leśna.

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym mogliśmy podziwiać pokaz rekonstrukcji historycznej, odtworzenie sceny przywiezienia pierwszych żubrów do Puszczy Białowieskiej.

Całej konferencji pięknie przygrywał nam zespół sygnalistów myśliwskich „Czar Polesia” z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Zródło: fotografia-http://www.oep.neostrada.pl/restytucja.htm

Fot.zwierzetainformacje.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola