11 lutego 2023

10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach

9 lutego 2023 roku Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych razem z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej organizuje konferencję 10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach. Podsumuje ona dotychczasowe prace oraz przedstawi potencjalne możliwości dalszego rozwoju Banku Danych o Lasach. Konferencja organizowana jest pod patronatem Minister Klimatu i Środowiska - Anny Moskwy i odbędzie się w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

11:00 - 11:10    Powitanie przez dyrektora generalnego LP i dyrektora BULiGL

 

11:10 - 11:20    Edward Siarka (Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i  Łowiectwa)

11:20 - 11:30    Józef Kubica (Dyrektor Generalny Lasów Państwowych)                                      Bank Danych o Lasach – źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

11:30 - 11:50   Janusz Dawidziuk, Artur Michorczyk (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) 10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach – rys historyczny, stan aktualny, plany na przyszłość.

11:50 - 12:10    Marcin Myszkowski (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)                   Rozwój narzędzi i zasobów Banku Danych o Lasach.

12:10 - 12:30    Lena Wyderkowska (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Krzysztof Furmanek (BULiGL), Uproszczone plany urządzenia lasu – dofinansowanie z funduszu leśnego, aplikacje do kontroli i obsługi.

12:30 - 13:00    Przerwa kawowa

 

13:00 - 13:15    Elżbieta Budka (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)                                 Wsparcie lasów prywatnych w ramach wspólnej polityki rolnej.

13:15 - 13:25   Marek Geszprych, Adam Dominiecki (Polski Związek Zrzeszeń Leśnych)         Lasy prywatne - działania, szanse i możliwości rozwoju oraz wykorzystanie BDL do organizacji prac i zarządzania.

13:25 - 13:35   Michał Graczyk (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)                                             Prace nad nowymi unijnymi ramami monitorowania lasów oraz planowania strategicznego.

13:35 - 13:50    Grzegorz Janas (RDLP Katowice)                                                                      Praktyczne wykorzystanie BDL na przykładzie RDLP w Katowicach.

13:50 - 14:10    Paweł Rutkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wykorzystanie Banku Danych o Lasach do analizy danych siedliskowych.

14:10 - 14:20    Edyta Sidorczuk-Pietraszko (Urząd Statystyczny w Białymstoku)

Bank Danych o Lasach jako źródło danych na potrzeby statystyki publicznej.

14:20 - 14:30    Sergiusz Borecki (Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu)

Wykorzystanie aplikacji mBDL w środowisku Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu w ramach programu Zanocuj w lesie.

 

14:30 - 15:00    Dyskusja, sformułowanie wniosków i zakończenie konferencji.

 

15:00 -16:00     Obiad

 

 

Bank Danych o Lasach finansowany jest ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Zapraszamy do obejrzenia bezpośredniej transmisji z konferencji, która będzie zamieszczona na kanale YouTube Lasów Państwowych.

 

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola