13 listopada 2023

„LEARNFORCLIMATE: Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”

Odpłatna ankieta dla właścicieli lasów!!!

 

Właścicielu lasu prywatnego weź udział w projekcie pt. „LEARNFORCLIMATE: Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych” 

Na zaproszenie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów zachęca do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie badawczym pt. „LEARNFORCLIMATE: Procesy uczenia się dla realizacji wielorakich celów polityki leśnej w kontekście stresu i zaburzeń klimatycznych”.

 

Celem przedsięwzięcia jest zbadanie związków pomiędzy zaburzeniami klimatycznymi, celami polityki leśnej, działaniami właścicieli, zarządców i użytkowników lasów, a korzyściami, które dostarczają i mogą w przyszłości dostarczać lasy.

 

Jednym z kluczowych elementów projektu jest realizacja ankiety wśród zarządców i właścicieli lasów. Ankieta ma służyć poznaniu „jak osoby odpowiedzialne za las” postrzegają znaczenie różnych płynących z niego korzyści oraz jak dostosowują sposób prowadzenia gospodarki leśnej do zmieniających się czynników społeczno-gospodarczych i środowiskowych, zachowując jednocześnie równowagę pomiędzy różnymi funkcjami lasu. Biorąc pod uwagę szczególną rolę prywatnych właścicieli lasów w zarządzaniu lasami w Polsce, udział członków i sympatyków SLiWL w ankiecie byłby bardzo wskazany dla realizacji jej celów.

 

Nieprzekraczalny termin wypełnienia ankiety upływa 17.11.2023 r. Dochowanie tego terminu jest dla ważne dla organizatorów ze względów metodologicznych, w tym dla zachowania koordynacji z badaniami ankietowymi w pozostałych państwach objętych projektem (Słowenia, Szwecja, Niemcy). 

W podziękowaniu za udział w ankiecie za każdą w pełni wypełnioną ankietę osoba otrzyma 30 zł. W celu identyfikacji ankiet wypełnionych przez członków i sympatyków SLiWL, pod koniec ankiety, przy pytaniu o „kod identyfikacyjny dla podmiotów współpracujących z IFiS PAN”, prosimy o wpisanie „SLiWL”.

 

Ankieta jest dostępna on-line pod adresem https://tinyurl.com/ankietalesna. Zawiera ona 12 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 20 minut. Ma ona charakter anonimowy. Wyniki ankiety wykorzystane będą wyłącznie do celów naukowych – analizy danych i przygotowania publikacji naukowych. 

 

Projekt finansowany jest w ramach programu ERA-NET Forest Value (UMO-2021/03/Y/HS6/00035).

 

Ogłoszenie grzecznościowe od: 

Krzysztof Niedziałkowski

kniedzialkowski@ifispan.edu.pl

Profesor IFiS PAN/ Associate Professor

Instytut Filozofii i Socjologii

Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

tel.: +48-600-439-775

IFiS PAN

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola