09 maja 2020

„Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”

Tegoroczna konferencja pt. „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania” , która miała się odbyć 26 marca w siedzibie IBL w Sękocinie Starym, z powodu zagrożenia epidemicznego została odwołana.

Celem konferencji miała być dyskusja o uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych i finansowych gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce.

Komitet organizacyjny w porozumieniu NFOŚiGW zdecydował o opublikowaniu abstraktów wystąpień oraz przygotowanych prezentacji na stronie internetowej projektu .

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w formie monografii.

Natomiast w majowym numerze miesięcznika „ŚRODOWISKO” 5(569) ukazał się  artykuł, w którym zaprezentowano najważniejsze tezy z referatów wszystkich prelegentów.

Zachęcamy do lektury

 

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

05-430 Celestynów ul. Widok 19
 

telefon: 660 163 773

e-mail: sliwl@wp.pl

NIP 5322047470

KRS 0000484229

REGON 147000240

Konto: 21 1240 2119 1111 0010 5630 4737

Twój e-mail
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość wysłana!
Proszę wypełnij poprawnie pola